COMPLIMENTARY NEXT DAY DELIVERY IN THE UAE
COMPLIMENTARY INTERNATIONAL DELIVERY ON ORDERS OVER $250 - CODE: 'COMP-SHIP250'

List of ODA areas in UAE

Fujairah Fujairah Umm Al Quwain
Siqattah Mu'taridah Ad Duss
Masah Mukhtaraqah Adh Dhaid
Maydaq Al Qoua Al Ali
Dahir Abadilah Al Dini
Habhab Adgat Awanat
Hafarah Ramlah Khatm Kabir
Haqil Riyamah Lazimah
Harat Zutut Al Badiyah White Bay
Harf Al Haybah RIFA
Hatiyah Zubarah UMQ aft dreamland park
Lakayym Zuyud
wadi helio fuj taween fuj
FUJ port N.S.S wadi mai fuj
FUJAIRAH MANAMA Rughaylat
Akamiya Murrah
Saqamqam
Ras al Khaimah Ras al Khaimah Dubai
Khatt RAK nr Oman border University Village (Al Ruwaiya)
Masafi HAMRAIN Palm Jebel Ali
Huwaylat Maritime City Aleyas
AL WADI DESERT RESORT Port area Al Ruwayya
FALYAIN ADHAN Wadi Alamardi
RAK SHAM QATH RAK
Al Ain Al Ain Ajman
Al Markhaniya Ne'mah Hadhf
Zakher Al Hayer Ma'ali
Al Khrair Nahil Manama
Hili Sweihan Masfut
Al Maqam Al Sad Shariyah
Al Towayya Rimah Sinadil
Sh'ab Al Ashkher Al Khazna Sufayri
Al Khalidiya Al Arad Suhaylah
Al Shoaibah Al Dhahrah Falaj Al-Mu'alla
Al Agabiyya Al Wagan
Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi
Al Shahama Al Dhafrah Al Mu'azaz
Al Shamkha Marfa Swehan
Al Faya Al Falah Halat Al Bahrani
Al Tawelah KIZAD Marabe al Dhafra
Habshan Tarif Al Tabbiyah
Al Rehan Al Shalelah Shabia Power House Area
Hadbat Al Zaafran Ghayathi Al Bahia
Abu al Abyad Mafraq Liwa Oasis
Al-Aryam Island Al Wathba Marawah
Al Ad'la Dalma island Liwa
Sila Al Baladiya Zayed Military City
Al Khatim Capital District Al Nahda
Ruwais Al Haffar Madinat Zayed

 

Dubai Non Service List

Dubai
University Village (Al Ruwaiya)
Palm Jebel Ali
Aleyas
Al Ruwayya
Wadi Alamardi
Hatta
Al Madam

 

Sharjah Non Service List

Non- Serviceable Area SHJ
Al Seyouh 1 to 16
Al Bateeya
Umm Fannain
Al Atain

 

Ajman Non Service List

Ajman
Al Manama
Al Zubair
Al Muntazi
Al Manama
Al Zubair
Al Muntazi
Al Manama
Al Zubair
Al Muntazi

 

UAQ Non Service List

Umm Al Quwain
Ad Duss
Adh Dhaid
Al Ali
Al Dini
Awanat
Khatm Kabir
Lazimah
White Bay
RIFA
UMQ aft dreamland park